Gạch Block xây nhà

Gạch Block xây nhà

Gạch Block xây nhà

-Kích thước: 150X200X400

-Nguyên liệu: Bột đá bazan-xi măng-phụ gia Basalt powder, cement, admixture

-Trọng lượng viên:12,5 kg

-Cường độ chịu lực:50kg/cm2, 70kg/cm2, 100kg/cm2

-Độ hút nước:<12%

-Tiêu chuẩn:SIO 900:2008, TCVN 6477:2011

Gạch block chính là bê tông với tỷ lệ nước thấp và cốt liệu nhỏ được lèn chặt trong khuôn thép thành các sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu, và sau đó dưỡng hộ cho tới khi cứng đạt mác tương ứng với cấp phối. Loại gạch này được sản xuất và sử dụng nhiều nhất trong các loại gạch không nung. Trong các công trình thì loại gạch không nung này chiếm tỉ trọng lớn nhất. Loại gạch này thường có cường độ chịu lực tốt (trên 80kg/cm2), tỉ trọng lớn (thường trên 1900kg/m3) nhưng những loại kết cấu lỗ thì có khối lượng thể tích nhỏ hơn (dưới 1800kg/m3).