Kỹ thuật lắp ngói mũi tên

Kỹ thuật lắp ngói mũi tên

Yêu cầu kỹ thuật:

Ngói 22 viên/M2 có các yêu cầu kỹ thuật như sau:
– Kích thước danh nghĩa: 340x205x13 mm
– Khối lượng: 2.0+ 0.05 kg
– Độ hút nước: < 6%
– Số viên lợp/M2: 22 viên/M2
– Thời gian xuyên nước: > 120 phút
Kỹ thuật lắp ngói mũi tên
1- Hướng dẫn lăp đặt Vì kèo, Cầu phong

– Mái có kết cấu bằng gỗ hoặc sắt thì độ dốc của mái nên lớn hơn 300
– Mái có kết cấu bằng bê tông thì độ dốc của mái có thể nhỏ hơn 300

2- Cách chia li tô để định vị ngói

– Đối với mái kết cấu bằng gỗ hoặc sắt thì tuỳ theo độ dốc mái mà khoảng cách giữa các thanh li tô chia đều trong khoảng 290-330mm. Đối với mái bê tông khoảng cách này có thể lớn hơn nhưng không vượt quá 360mm.
– Khoảng cách li tô được chia đều từ đỉnh mái xuống, thừa thiếu thì dồn vào hàng cuối cùng hoặc áp cuối.

3- Cách lợp ngói chính :

– Lợp một hàng dưới trước, lợp từ dưới lên trên và từ trái qua phải. Viên ngói đầu tiên bên trái mái lợp cách riềm hông 30mm.
– Lấy vuông góc 2 chiều của riềm hồng và hàng ngói đầu tiên.
– Mỗi viên ngói được liên kết chắc chắn với thanh li tô bằng vít thép l = 40-60mm (có thể chỉ cần dùng một vít bên trái)

Theo – phudien.vn