bí quyết lắp ngói

Kỹ thuật lắp đặt ngói màu

Kỹ thuật lắp đặt ngói màu Kỹ thuật lắp đặt ngói màu

1. Hướng dẫn lăp đặt Vì kèo, Cầu phong - Việc lắp đặt vì kèo và cầu phong như hình 1, tuy vậy cần lưu ý: - Mái có kết cấu bằng gỗ hoặc sắt thì độ dốc của mái nên lớn hơn 35 0. - Mái có kết cấu bằng bê tông thì độ dốc của mái ...