chất liệu làm ngói lưu ly

Lịch sử hình thành của ngói lưu ly

Lịch sử hình thành của ngói lưu ly Lịch sử hình thành của ngói lưu ly

Theo những tài liệu lịch sử, ngói lưu ly có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và được chuyển giao sang Việt Nam. Theo màu men, ngói lưu ly có thể chia làm ba loại: hoàng lưu ly, thanh lưu ly, và bích lưu ly 1; theo hình dạng và vị trí sử dụng, ...