hướng dẫn lắp ngói màu

Kỹ thuật lắp đặt ngói màu

Kỹ thuật lắp đặt ngói màu Kỹ thuật lắp đặt ngói màu

1. Hướng dẫn lăp đặt Vì kèo, Cầu phong - Việc lắp đặt vì kèo và cầu phong như hình 1, tuy vậy cần lưu ý: - Mái có kết cấu bằng gỗ hoặc sắt thì độ dốc của mái nên lớn hơn 35 0. - Mái có kết cấu bằng bê tông thì độ dốc của mái ...