kỹ thuật lợp mái ngói

Kỹ thuật lắp ngói mũi tên

Kỹ thuật lắp ngói mũi tên Kỹ thuật lắp ngói mũi tên

Yêu cầu kỹ thuật: - Ngói 22 viên/M2 có các yêu cầu kỹ thuật như sau: - Kích thước danh nghĩa: 340x205x13 mm - Khối lượng: 2.0+ 0.05 kg - Độ hút nước: < 6% - Số viên lợp/M2: 22 viên/M2 - Thời gian xuyên nước: > 120 phút 1- Hướng dẫn lăp đặt Vì ...