kỹ thuật thi công ngói

Các bước để lát gạch sân vườn

Các bước để lát gạch sân vườn Các bước để lát gạch sân vườn

Mặc dù chúng ta có thể lát trực tiếp lên đất cứng dày 50mm, trên mảnh đất đã được san và đầm kỹ càng nhưng tốt nhất nên lát trên mặt đất có nền đất tốt. Bước 1: Khoảng cách tối thiểu từ nền đất ẩm ướt là 150mm, sau đó đào sâu 150mm nữa để lát. ...

Kỹ thuật lắp đặt ngói màu

Kỹ thuật lắp đặt ngói màu Kỹ thuật lắp đặt ngói màu

1. Hướng dẫn lăp đặt Vì kèo, Cầu phong - Việc lắp đặt vì kèo và cầu phong như hình 1, tuy vậy cần lưu ý: - Mái có kết cấu bằng gỗ hoặc sắt thì độ dốc của mái nên lớn hơn 35 0. - Mái có kết cấu bằng bê tông thì độ dốc của mái ...

Kỹ thuật lắp ngói mũi tên

Kỹ thuật lắp ngói mũi tên Kỹ thuật lắp ngói mũi tên

Yêu cầu kỹ thuật: - Ngói 22 viên/M2 có các yêu cầu kỹ thuật như sau: - Kích thước danh nghĩa: 340x205x13 mm - Khối lượng: 2.0+ 0.05 kg - Độ hút nước: < 6% - Số viên lợp/M2: 22 viên/M2 - Thời gian xuyên nước: > 120 phút 1- Hướng dẫn lăp đặt Vì ...