lát gạch sân vườn

Các bước để lát gạch sân vườn

Các bước để lát gạch sân vườn Các bước để lát gạch sân vườn

Mặc dù chúng ta có thể lát trực tiếp lên đất cứng dày 50mm, trên mảnh đất đã được san và đầm kỹ càng nhưng tốt nhất nên lát trên mặt đất có nền đất tốt. Bước 1: Khoảng cách tối thiểu từ nền đất ẩm ướt là 150mm, sau đó đào sâu 150mm nữa để lát. ...