ngói lợp đẹp

Ngói âm dương chất lượng

Ngói âm dương chất lượng Ngói âm dương chất lượng

Tên sản Phẩm Ngói Âm Dương Hãng Sản Xuất Company Kích thước D x R x C 200 x 220 x 12 Trọng lượng 1.0kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 45độ Độ dốc tối ưu 25 -> 35độ Phần phủ (chồng mí) 60mm Khoảng cách mè Xấp xỉ 230mm Số lượng viên/m2 31v/m2 (Lợp kiểu với ngói tiểu), 45v/m2 ...