sản phẩm ngói âm dương mới

Ngói âm dương chất lượng

Ngói âm dương chất lượng Ngói âm dương chất lượng

Tên sản Phẩm Ngói Âm Dương Hãng Sản Xuất Company Kích thước D x R x C 200 x 220 x 12 Trọng lượng 1.0kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 45độ Độ dốc tối ưu 25 -> 35độ Phần phủ (chồng mí) 60mm Khoảng cách mè Xấp xỉ 230mm Số lượng viên/m2 31v/m2 (Lợp kiểu với ngói tiểu), 45v/m2 ...