tư vấn chọn ngói lợp

Ngói lợp đẹp

Ngói lợp đẹp Ngói lợp đẹp

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: + Đơn vị tính : Viên. + Kích thước ngói màu Thái Lan trước khi lợp : 33x40cm. + Số lượng viên ngói màu Thái Lan cho 1m2 : 9.8 đến 10.4 Viên. + Lợp tùy theo khoảng cách mè cho phép là 32cm đến 34cm. + Trọng lượng viên ngói màu Thái Lan: khoảng 4kg/viên. + ...