tư vấn mua gạch lát đường

Gạch lát nền đường cao cấp

Gạch lát nền đường cao cấp Gạch lát nền đường cao cấp

Gạch lát đường được sản xuất bằng cách ép thuỷ lực 2 thành phần vữa riêng biệt lại với nhau: lớp thứ nhất - hay "lớp bề mặt" - và lớp thứ hai - hay "lớp dưới". Sự khác nhau giữa các viên gạch lát chủ yếu là ở hình dạng, kích thước và độ ...