vật liệu xây dựng tồn động

Bất động sản và vật liệu xây dựng vào giai đoạn tồn kho

Bất động sản và vật liệu xây dựng vào giai đoạn tồn kho Bất động sản và vật liệu xây dựng vào giai đoạn tồn kho

Theo thống kê sơ bộ, lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên sàn Hà Nội, TPHCM lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Dựa trên báo cáo tài chính quý I/2012 của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM và Hà Nội, chỉ tính ...